กลับไปหน้ารวมสินค้า

Elements in Human Serum [TRM-C-2001]

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด , Elements in Human Serum

รายละเอียด


รายละเอียดสินค้า

Range : Ca 92.9 mg/kg K 168 mg/kg Mg 21.8 mg/kg
Uncertainty : 6.3 mg/kg 11 mg/kg 1.3 mg/kg

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ติดต่อส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
Email :
Tel. 02 577 5100 Fax. 02 577 3659
ติดต่อฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
Tel. 02 026 5400
3/4-5 หมู่ที่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ