กลับไปหน้ารวมสินค้า

Ethanol in Air [TRM-C-3010]

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด , Ethanol in Air

รายละเอียด

หมายเหตุ

ต้องมารับที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(คลอง5) เท่านั้น ขอความกรุณาลูกค้าอีเมลแจ้งระบุความเข้มข้นที่ต้องการสั่งซื้อ ไปยัง gastaff@nimt.or.th


รายละเอียดสินค้า

Range : 100 - 200 µmol/mol
Uncertainty : 1.0 %relative

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ติดต่อส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
Email :
Tel. 02 577 5100 Fax. 02 577 3659
ติดต่อฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
Tel. 02 026 5400
3/4-5 หมู่ที่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ