กลับไปหน้ารวมสินค้า

Elements in Soil [TRM-E-2001]

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด , Elements in Soil

รายละเอียด


รายละเอียดสินค้า

Range : Cd 0.85 mg/kg,Cu 27.7 mg/kg,Ni 43.7 mg/kg,Pb 29.5 mg/kg,Zn 69.6 mg/kg
Uncertainty : 0.10 mg/kg,2.1 mg/kg,2.8 mg/kg, 1.9 mg/kg,7.8 mg/kg

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ติดต่อส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
Email :
Tel. 02 577 5100 Fax. 02 577 3659
ติดต่อฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
Tel. 02 026 5400
3/4-5 หมู่ที่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ