กลับไปหน้ารวมสินค้า

Trace Elements in Drinking Water [TRM-E-2002]

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด , Trace Elements in Drinking Water

รายละเอียด


รายละเอียดสินค้า

Range : Cd 0.0050 mg/kg Cu 0.504 mg/kg Pb 0.061 mg/kg Zn 0.632 mg/kg
Uncertainty : 0.0003 mg/kg 0.011 mg/kg 0.004 mg/kg 0.018 mg/kg

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ติดต่อส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
Email :
Tel. 02 577 5100 Fax. 02 577 3659
ติดต่อฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
Tel. 02 026 5400
3/4-5 หมู่ที่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ