กลับไปหน้ารวมสินค้า

Propane in Nitrogen [TRM-E-3061]

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด , Propane in Nitrogen

รายละเอียด

หมายเหตุ

ต้องมารับเองที่ มว. คลอง5 เท่านั้น


รายละเอียดสินค้า

Range : 200-5,000 µmol/mol
Uncertainty : 0.5% relative

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ติดต่อส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
Email :
Tel. 02 577 5100 Fax. 02 577 3659
ติดต่อฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
Tel. 02 026 5400
3/4-5 หมู่ที่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ