กลับไปหน้ารวมสินค้า

Element in Glutinous Rice Powder [TRM-F-2001]

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด , Element in Glutinous Rice Powder

รายละเอียด


รายละเอียดสินค้า

Range : Cd 0.69 mg/kg Cr 1.5 mg/kg Mn 7.8 mg/kg Zn 21.2 mg/kg
Uncertainty : 0.06 mg/kg 0.1 mg/kg 1.0 mg/kg 1.0 mg/kg

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ติดต่อส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
Email :
Tel. 02 577 5100 Fax. 02 577 3659
ติดต่อฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
Tel. 02 026 5400
3/4-5 หมู่ที่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ