กลับไปหน้ารวมสินค้า

Trace and Essential Elements in Prawn [TRM-F-2002]

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด , Trace and Essential Elements in Prawn

รายละเอียด


รายละเอียดสินค้า

Range : Cd 2.05 mg/kg Cu 49 mg/kg Pb 1.80 mg/kg Zn 81 mg/kg
Uncertainty : 0.11 mg/kg 0.2 mg/kg 0.10 mg/kg 4 mg/kg

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ติดต่อส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
Email :
Tel. 02 577 5100 Fax. 02 577 3659
ติดต่อฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
Tel. 02 026 5400
3/4-5 หมู่ที่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ