กลับไปหน้ารวมสินค้า

Clenbuterol in feed [TRM-F-5004]

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด , Clenbuterol in feed

รายละเอียด


รายละเอียดสินค้า

Range : 71.9 µg/kg
Uncertainty : 5.43 % relative

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ติดต่อส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
Email :
Tel. 02 577 5100 Fax. 02 577 3659
ติดต่อฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
Tel. 02 026 5400
3/4-5 หมู่ที่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ