กลับไปหน้ารวมสินค้า

Moisture in rice [TRM-F-6006]

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด , Moisture in rice

รายละเอียด


รายละเอียดสินค้า

Range : 10% MC
Uncertainty : (0.6 to 0.8) % MC

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ติดต่อส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
Email :
Tel. 02 577 5100 Fax. 02 577 3659
ติดต่อฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
Tel. 02 026 5400
3/4-5 หมู่ที่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ