กลับไปหน้ารวมสินค้า

Elements in Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Plastic, High Levels [TRM-M-2002]

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด , Elements in Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Plastic, High Levels

รายละเอียด


รายละเอียดสินค้า

Range : Cd 102 mg/kg Cr 172 mg/kg Pb 837 mg/kg Hg 1025 mg/kg
Uncertainty : 4 mg/kg 7 mg/kg 36 mg/kg 61 mg/kg

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ติดต่อส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
Email :
Tel. 02 577 5100 Fax. 02 577 3659
ติดต่อฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
Tel. 02 026 5400
3/4-5 หมู่ที่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ