กลับไปหน้ารวมสินค้า

Secondary pH standards (pH9.18)Tetraborate pH standard[TRM-S-2006]

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด , Secondary pH standards

รายละเอียด

ใบรับรองของสารละลายบัฟเฟอร์ TRM-S-2001 ถึง TRM-S-2008 และ สารละลายมาตรฐานสภาพการนำไฟฟ้า TRM-S-2017 ถึง TRM-S-2019 ขอชี้แจงดังต่อไปนี้

"According to JCGM 200: 2012 International vocabulary of metrology-Basic and general concepts and associated term (VIM) 3rd edition,measurement uncertainty is defined as non-negative parameter characterizing the dispersion of the quantity values being attributed to a measurand, based on the information used.Therefore, the uncertainty of pH standard solution and electrolytic conductivity standard solution as shown in the certificate does not show the sign (+) for the expanded uncertainty"


Secondary pH standards are employed for precisely calibrating and monitoring of pH measurement instruments. Every product (secondary pH standards) is delivered with NIMT certificates showing the relevant data for every quality management system. The quality control is carried out in NIMT’ s accredited calibration laboratory using high accurate pH meter.

หมายเหตุ

Differential cell method


รายละเอียดสินค้า

Range : 9.17-9.20 pH
Uncertainty : 0.007 pH

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ติดต่อส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
Email :
Tel. 02 577 5100 Fax. 02 577 3659
ติดต่อฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
Tel. 02 026 5400
3/4-5 หมู่ที่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ