กลับไปหน้ารวมสินค้า

Potassium Dichromate Standards [TRM-S-2009]

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด , Potassium Dichromate Standards

รายละเอียด

UV-VIS spectroscopy UV-VIS spectrophotometer is the common used in analytical laboratory. It is the reliable and accurate instrument. UV-VIS spectrophotometer should be checked regularly for correctness results. For the UV-VIS standard solutions, NIMT provides five sets of difference concentration of potassium dichromate solution that the customer can choose to calibrate the UV-VIS spectrophotometer.


รายละเอียดสินค้า

Range : 20 mg/kg, 40 mg/kg, 60 mg/kg, 80 mg/kg, 100 mg/kg
Uncertainty : 0.01 A

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ติดต่อส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
Email :
Tel. 02 577 5100 Fax. 02 577 3659
ติดต่อฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
Tel. 02 026 5400
3/4-5 หมู่ที่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ