กลับไปหน้ารวมสินค้า

Secondary electrolytic conductivity solution [TRM-S-2018]

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด , Secondary electrolytic conductivity solution

รายละเอียด

ใบรับรองของสารละลายบัฟเฟอร์ TRM-S-2001 ถึง TRM-S-2008 และ สารละลายมาตรฐานสภาพการนำไฟฟ้า TRM-S-2017 ถึง TRM-S-2019 ขอชี้แจงดังต่อไปนี้

"According to JCGM 200: 2012 International vocabulary of metrology-Basic and general concepts and associated term (VIM) 3rd edition,measurement uncertainty is defined as non-negative parameter characterizing the dispersion of the quantity values being attributed to a measurand, based on the information used.Therefore, the uncertainty of pH standard solution and electrolytic conductivity standard solution as shown in the certificate does not show the sign (+) for the expanded uncertainty"


รายละเอียดสินค้า

Range : 12.88 mS/cm
Uncertainty : 0.8% relative

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ติดต่อส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
Email :
Tel. 02 577 5100 Fax. 02 577 3659
ติดต่อฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
Tel. 02 026 5400
3/4-5 หมู่ที่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ