กลับไปหน้ารวมสินค้า

Ethylbenzene in methanol [TRM-S-5008]

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด , Ethylbenzene in methanol

รายละเอียด


รายละเอียดสินค้า

Range : 1,000 mg/L
Uncertainty : 1.1% relative

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ติดต่อส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
Email :
Tel. 02 577 5100 Fax. 02 577 3659
ติดต่อฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
Tel. 02 026 5400
3/4-5 หมู่ที่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ