กลับไปหน้ารวมสินค้า

Sucrose Standard Solution [TRM-S-5027]

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด , Sucrose Standard Solution

รายละเอียด

หมายเหตุ

ต้องมารับที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(คลอง5) เท่านั้น และต้องมารับภายใน 7 วันทำการ


รายละเอียดสินค้า

Range : 0.02 % Brix
Uncertainty : 1.4 % relative

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ติดต่อส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
Email :
Tel. 02 577 5100 Fax. 02 577 3659
ติดต่อฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ
Tel. 02 026 5400
3/4-5 หมู่ที่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ